Hurtownia środków czystości i materiałów higienicznych SuKSuK.pl

   Potrzebujesz pomocy?

telefon730 47 03 01

mail

Sprzedawaj z nami Zarejestruj Mój profil

DostawaDarmowa dostawa od 199 zł

Koszyk hurtownia SuKSuK.pl

Regulamin subskrypcji

 1. Korzystając z Subskrypcji Produktów Klient zobowiązany jest, dokonać opłaty za pierwsze zamówienie, a następnie ponosić opłaty w cyklach nie dłuższych niż 90 dni, aż do momentu rezygnacji z Subskrypcji bądź wykorzystania rabatu po 6 lub 12 zamówieniu.
 2. SuKSuK.pl będzie minimum raz w ciągu 90 dni wysyłać zamówienie, po wcześniejszym kontakcie z Klientem i uzgodnieniu składu zamówienia. Nie złożenie zamówienia w ciągu 90 dni, jest równoznaczne z rezygnacją Subskrypcji i wiążącymi się z nią rabatami.
 3. Za składane zamówienia Klient może zapłacić, przelewem tradycyjnym, przelewem on-line, kartą za pośrednictwem DotPay lub przy odbiorze przesyłki. Klient może również po 3 zamówieniu poprosić o wystawianie faktur przelewowych z terminem płatności 14 dni. W przypadku zamówień opłacanych z góry, przelewem tradycyjnym, kartą lub za pośrednictwem DOTPAY, zamówienia zostaną wysłane dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie.
 4. Faktury będą wysyłane mailowo na adres e-mail wskazany w pierwszym zamówieniu. Zamawiający może zmienić adres mailowy poprzez wysłanie wiadomości na adres hurtownia@suksuk.pl.
 5. Klientowi, korzystającemu z Subskrypcji przysługuje rabat w wysokości 50% co 6 zamówienie lub 100% co 12 zamówienie, zgodnie z punktem 6. regulaminu.
 6. Wartość rabatu wylicza się z średniej wartości 6 lub 12 zamówień (w zależności od wybranej opcji) przemnożonej kolejno przez 50% lub 100%.
 7. Oświadczenie o rezygnacji ze Subskrypcji lub o zmianie sposobu płatności uważa się za doręczone SuKSuK.pl drogą elektroniczną lub listem poleconym z chwilą jego odebrania przez SuKSuK.pl.
 8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Subskrypcji Produktów w każdym momencie, jednak nie anuluje to złożonych wcześniej zamówień.
 9. Z tytułu rezygnacji SuKSuK.pl nie pobiera żadnych opłat.
 10. Po rezygnacji z Subskrypcji lub wykorzystania rabatu, Użytkownik może dokonać ponownej Subskrypcji.
 11. SuKSuK.pl zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Subskrypcji dla Użytkownika.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2016.
Płatności internetowe